İdari Personel

Adı Soyadı : Ali İzzet Yılmaz
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : Turizm Fakültesi
E-Posta : aliizzetyilmazhitit.edu.tr
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/aliizzetyilmaz
Telefon : (0364) 222 15 55-56 / 3710

HİTÜ Uygulama ve Araştırma Oteli
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kampüsü, Gazi Caddesi No : 99 Posta Kodu:19169 Çorum